+38 (044) 458-32-93
+380 (5546) 7-62-37
+38 (098) 113 77 07
+38 (095) 113 77 07
+38 (073) 113 77 07

Одним з підрозділів ПрАТ «Бериславський машинобудівний завод» є бюро менеджменту якості (далі БМЯ). Діяльність бюро спрямована на систематичний контроль функціонування СМЯ (системи менеджменту якості) і поліпшення діючих процесів.

Також її співробітники займаються підготовкою підприємства до сертифікації на відповідність вимогам ISO 9001-2015. Координує роботи з підготовки до сертифікаційних та наглядових аудитів СМЯ уповноважений по якості - заступник голови правління з якості та по роботі з споживачами Пенкель Микола Олександрович. До складу співробітників БМЯ входять головний аудитор - Колесник Людмила Володимирівна та інженер з якості (СМЯ) Лісова Ольга Вікторівна.

У листопаді 2020р. ПрАТ «Бериславський машинобудівний завод» пройшов перший наглядовий аудит акредитованим органом в області сертифікації систем менеджменту TUV Thuringen e.V., чим підтвердив, що на підприємстві успішно впроваджена і функціонує система менеджменту якості, яка гарантує незмінно високу якість продукції та послуг, що надаються і яка не залежить від зміни зовнішніх і внутрішніх умов.

В IV-му кварталі 2021р. запланований наглядовий аудит для підтвердження відповідності системи менеджменту якості вимогам міжнародного стандарту ISO 9001-2015. У підготовці до нього проведено і проаналізовано І-й етап внутрішніх аудитів. На даному етапі розробляються заходи щодо поліпшення СМЯ. Завдяки злагодженій роботі внутрішніх аудиторів і керівників структурних підрозділів підприємства плануємо досягти високої сумарної оцінки процесів СМЯ. Бюро менеджменту якості надає постійну підтримку і методичні рекомендації керівникам структурних підрозділів підприємства.

  

Робота бюро спрямована також на впровадження системи Ощадливого виробництва 5С з метою оптимізації робочого часу, раціонального використання ресурсів, підвищення трудової дисципліни і культури виробництва.

Для цього систематично проводяться інспекції з оцінки стану робочих місць в підрозділах. Введена система фінансової мотивації співробітників.

Одним з результатів роботи інспекцій по культурі виробництва є надання естетичного вигляду робочих місць.

У III-му кварталі поточного року запланована стандартизація робочих місць з проведення гідравлічних випробувань готових деталей і стандартизація робочого місця, де проводиться неруйнівний контроль коліс зубчастих.

Новоприбулі працівники в обов'язковому порядку в БМЯ проходять ознайомлення з документами СМЯ і правилами системи 5С, відповідно до напряму їх діяльності.

Співробітники бюро завжди відкриті новому і ніколи не зупиняються на досягнутому, тому удосконалюються постійно. В цьому році в жовтні місяці заплановано навчання двох внутрішніх аудиторів, метою якого є підтвердження кваліфікації «Внутрішній аудитор систем менеджменту якості».