+38 (044) 458-32-93
+380 (5546) 7-62-37
+38 (098) 113 77 07
+38 (095) 113 77 07
+38 (073) 113 77 07

 

Сила колективу - в згуртованості. Існує думка, що колектив є наймогутнішим знаряддям, відомим людині. Потенційно колектив є ефективнішим мотиватором роботи, фактором підтримки індивідуальних зусиль і наснаги працівників, творчим середовищем, в якому розкриваються індивідуальні здібності і якості робітників.

Сьогодні перед ПрАТ «Бериславський машинобудівний завод» стоїть завдання підвищення конкурентоспроможності продукції що випускається за рахунок технічного переозброєння, впровадження інновацій, ресурсозберігаючих технологій, впровадження передових методів організації виробництва і підвищення кваліфікації персоналу. Для прийняття грамотних рішень на всіх рівнях управління підприємством використовується міжфункціональний підхід, який поєднує знання технології, організації та економіки виробничих процесів.

 

 

Мета функціонування технічної служби на ПрАТ «БМЗ» - забезпечення планового рівняпрацездатності підприємства,технічного розвитку заводу, освоєння нових видів виробів, впровадження нових технологій та забезпечення і підтримання в робочому стані інфраструктури, виробничого середовища, необхідної для досягнення відповідності вимогам до продукції.

 

 

Технічну службу на підприємстві очолює головний інженер, до складу якої входять підрозділи:

  • Відділ головного конструктора.

  • Відділ головного технолога.

  • Відділ головного металурга.

  • Інструментально-експериментальний цех.

Від нуля до завершеного технологічного процесу нової деталі - таку актуальну задачу вирішують сьогодні інженери ПрАТ «Бериславський машинобудівний завод». Справлятися з нею вчасно допомагають новітні підходи, з якими, на щастя, конструктори та технологи на ти.Політика підприємства направлена ​​в майбутнє. Компетентність висококваліфікованого персоналу і командний дух - запорука успіху! З таким девізом сьогодні команда інженерів підприємства виконує завдання по організації освоєння виробництва нових видів продукції, яке являє собою виробничий процес, протягом якого проходять необхідне налагодження технології виготовлення, організації і планування виробництва випуску нової продукції в заданому обсязі, для досягнення намічених економічних показників. На сьогодні затверджено та доведено до всіх причетних працівників заводу графік освоєння нових видів продукції на 2021 р., який включає в себе 32 одиниці.

  • Інструментально-експериментальний цехє флагманом ПрАТ «БМЗ» і відіграє важливу роль у безперебійному забезпеченні підприємства необхідними інструментами і оснащенням. У процесі вирішення цього завдання ІЄЦ здійснює своєчасне виготовлення та безперебійне постачання підприємства якісними і високопродуктивними інструментами та оснащенням, підтримує інструмент і оснастку в працездатному стані. Тут працюють висококваліфіковані фахівці. У цеху практично немає проблем з виготовленням будь-якої за складністю продукції і відповідно все починається з виготовлення оснастки, пристосувань, ріжучого і вимірювального інструмента.Завдання перед цехом стоять дуже складні в частині забезпечення виконання програми і підготовки виробництва при освоєнні нових виробів,але вони по плечу колективу ІЕЦ, в якому гармонійно поєднані досвід ветеранів праці та енергія молодих працівників.

  • Ремонтно-експлуатаційна служба (відділ головного механіка, відділ головного енергетика, господарська дільниця), головним завданнямякоїє ефективна, безаварійна робота устаткування при мінімальних витратах трудових і матеріальних ресурсів. Важливим фактором на сьогодні для підприємства є модернізація існуючого обладнання та придбання нового. За останні роки в цьому напрямку виконана величезна робота. На підприємство було придбано і введено в експлуатацію обладнання: японського, німецького, вітчизняного виробництва та країн СНД. Успішно проводиться модернізація існуючого обладнання силами підприємства.

 

 

На нашому підприємстві мають велике значення не тільки можливості верстатів і якість супутнього обладнання, а й працівники підприємства які задіяні в процесі створення деталей, обробки і складання готових виробів.

Довіра, згуртованістьта доброзичливість колективу на нашому підприємстві - це той чарівний засіб, завдяки якому на заводі склався власний командний дух ірішення навіть найскладніших завдань стало можливим. Тобто люди не просто спільно працюють і виконують свої службові обов'язки, але і дружать, є однодумцями і вболівають за успіх підприємства.